รับวางแผนภาษี

บริการให้คำแนะนำและวางแผนภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ การวางแผนภาษีโดยตรง หมดปัญหาเรื่องภาษี ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการด้านภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทันเวลา โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ ในราคาเหมาะสม

รายละเอียดการบริการวางแผนภาษี

เหตุผลที่ควรใช้บริการวางแผนภาษีจากเรา

เนื่องจากข้อกำหนดตามประมวลรัษฎากรนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายแขนง ดังนั้น ผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อาจไม่สามารถตีความได้อย่างครบถ้วน หรือ อาจไม่สามารถปฎิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง ดังนั้น การดำเนินธุรกิจหากขาดความรู้ – ประสบการณ์ด้านภาษีแล้ว อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถวางแผนภาษีเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภาษีได้ อีกทั้งการประหยัดค่าใช้จ่ายภาษีโดยถูกต้องนั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษี ดังนั้น ผู้ประกอบการควรหาที่ปรึกษาด้านภาษีช่วยวางแผนภาษีให้ เพื่อเป็นการเตรียมตัวด้านภาษี และเพื่อเป็นการปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ขอบเขตการให้บริการ

 • รับวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • รับวางแผนภาษีนิติบุคคล
 • รับวางแผนภาษีห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริการให้คำแนะนำในการปฎิบัติด้านภาษีที่ถูกต้อง
 • บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีและจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องกฏหมาย

ข้อดีของการใช้บริการวางแผนภาษีจากเรา

 • โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย และบริการที่ประทับใจจากทางบริษัท
 • เรามีทีมงานมืออาชีพในด้านการให้บริการวางแผนภาษี ให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง
 • สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อให้งานภาษีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามหลักกฎหมาย
 • จัดเตรียมเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และ ตรงตามหลักกฎหมาย
 • บริการรวดเร็ว และ ราคาที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการวางแผนภาษี

ค่าใช้จ่ายในการบริการวางแผนภาษี จะพิจารณาตามปริมาณเอกสาร ความซับซ้อน และประเภทของธุรกิจ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถโทรสอบถามรายละเอียดอัตราค่าบริการโดยตรงจากผู้ประกอบการก่อนได้