บทความ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (อังกฤษ: Value Added Tax หรือ VAT) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า แวต เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยแรกเริ่มนั้นประเทศไทยได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 10% แต่ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือเพียง 7% และยังคงต่ออายุการปรับอัตราดังกล่าวมาจนกระทั่งปัจจุบัน